Úvod:

Firma Ladislav Vasko SKLONA pôsobí na trhu od konca roku 1991, kedy bola dňa 14.12. zaregistrovaná v ®ivnostenskom registri ako FO. Svoju činnos» začala v prenajatých priestoroch. Poskytovala klasické sklenárske služby, ktorých základom bolo zasklievanie plochým sklom a gitovanie sklenárskym tmelom. Čoskoro sa firma začala rozvíja» a kedže si v regione Hornej Nitry pomerne rýchlo získavala širokú zákaznicku klientelu, rozširovala aj ponuku svojich služieb.

Záruka kvality:

V súčasnosti už firma pôsobí vo svojich vlastných priestoroch. Aby mohla poskytova» kvalitné služby a výrobky, zakúpila sklenárske stroje a náradia na opracovanie skla. Preto z jej dielne odchádzaju kvalitne brúsené a leštené výrobky. Na vŕtanie otvorov (dier) do skla máme obojstranný vŕtací stroj s vrtákmi rôznych rozmerov. Taktiež nie je pre nás problémom výbrus do sklenených dvierok(tzv.šupačky). Základom poskytovania kvalitných služieb je profesionálny hydraulický rezací stôl, ktorý umožnuje reza» aj veµkorozmerné tabulové sklo. Pre náhµad kliknite tu

Vo výbave firmy nechybajú náradia na rezanie kruhov a elips. V ponuke máme skladom asi 40 druhov rôznych skiel čírych,farebných,bezpečnostných ,ornamentných ,zrkadlá aj veµkorozmerné.Ponuku sklenárskych služieb sme rozšírili aj o rámovacie služby,na ktoré sme tiež strojovo vybavení. K ramovacím službám neodmysliteµne patria aj paspartovacie služby. Vo svojom sklade máme fyzicky viac než dvesto druhov drevených rámovacích líšt a okolo 50 rôznych farieb paspart. Preto doba vyhotovenia je u nás minimálna. K ponuke rámovacich prác patrí aj tzv.bezrámové zasklievanie-EUROKLIPY, ktoré zhotovujeme v akýchkoµvek rozmeroch, na mieru zákaznika. Na výrobu sklenených výrobkov používame progresívnu metódu, lepenie UV lampou. K našej ponuke patrí viacročná skúsenos» vo výrobe veµkorozmerných atypických akvarií (lepených kvalitnými silikonovými lepidlami). Naša firma spolupracuje s mnohými súkromnými firmami zameranými na výrobu nábytku, pre ktoré dodávame opracované nabytkové sklo a zrkadlo.

Okrem výroby sklenených a zrkadlových výrobkov poskytujeme aj montážne práce. Po dohode zabezpečujeme dovoz vlastným motorovým vozidlom, ktoré je upravené na prepravu aj veµkorozmerných skiel. K našim ponúkaným službám patrí aj oprava izolačných dvojskiel.

AKCIE:

Prebieha výpredaj na vybrané  lišty pre ramovanie, zµavy až do 50%

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok:

8:00 - 15:30

Sobota - Nedeµa:

zatvorené

Galéria: